Ce este Shichida

Descrierea metodei

Shichida este o metodă revoluționară de educație timpurie (0-6 ani) care dezvoltă armonios abilitățile native ale copiilor și îi ajută să își atingă potențialul maxim printr-un proces educativ unic, care stimulează ambele emisfere cerebrale să lucreze în tandem, generând performanțe superioare. Cursurile au la bază un amplu repertoriu de materiale didactice originale și se desfășoară cu participarea părinților în centre Shichida acreditate internațional.

Ce este Shichida

Descrierea metodei

Shichida este o metodă revoluționară de educație timpurie (0-6 ani) care dezvoltă armonios abilitățile native ale copiilor și îi ajută să își atingă potențialul maxim printr-un proces educativ unic, care stimulează ambele emisfere cerebrale să lucreze în tandem, generând performanțe superioare. Cursurile au la bază un amplu repertoriu de materiale didactice originale și se desfășoară cu participarea părinților în centre Shichida acreditate internațional.

Cu ce este metoda Shichida diferită?

 • Centrele Shichida respectă cu rigoare curricula și pot funcționa doar în baza unei acreditări internaționale.

 • Instructorii Shichida trec printr-un proces riguros de selecție și instruire, dezvoltat și acreditat internațional, pentru a asigura implementarea cu succes a metodei.
 • Metoda Shichida nu doar educă copiii, ci dezvoltă, prin participarea părintelui la curs, și relația copil – părinte.
 • Rezultatele metodei Shichida sunt măsurabile și se evaluează pe baza unei grile bine definite, astfel încât părinții pot vedea clar evoluția copilului în timp.
 • Urmând metoda dezvoltată în peste 60 de ani de activitate didactică și observații, copiii nu sunt criticați în timpul ședințelor și nu sunt niciodată comparați cu alți copii, astfel dezvoltând încredere în propriile abilități.

 • Metoda Shichida oferă soluții specifice de educație pentru toate stadiile de dezvoltare ale copilului între 0 – 6 ani.

 • Centrele Shichida sunt dotate cu toate facilitățile, amenajate modern și cu atenție la detalii, pentru a asigura confortul părinților și copiilor.

Toți copiii se nasc ”genii”

Credem că scopul educației timpurii este de a dezvolta abilitățile native ale copiilor de la o vârstă cât mai fragedă și nu de a-i încărca cu cunoștințe.

Emisfera dreaptă a creierului este dominantă până la 3 ani, iar copiii au abilitatea de a recunoaște și a înțelege informații complexe într-o clipă, intuitiv. În jurul vârstei de 3 ani începe să se dezvolte emisfera stângă, motiv pentru care e important ca cei mici să-și dezvolte emisfera dreaptă în prima parte a copilăriei. Așadar, potențialul nativ poate fi dezvoltat în perioada prenatală și în primii ani din viață, când creierul se dezvoltă într-un ritm rapid.

EMISFERA STÂNGĂ

  • Coordonează cele 5 simțuri
  • Transformă simțurile în percepții și raționamente
  • Domină și gestionează limbajul
  • Este responsabilă de logică și de calcule matematice
  • Permite doar gândirea unilaterală, liniară, biunivocă
  • Administrează judecata și relaționarea
  • Vehiculeaza cunoașterea pe baza argumentelor

EMISFERA DREAPTĂ

  • Abilitatea de a învăța rapid limbi străine
  • Abilitatea de a face intuitiv calcule mentale complexe
  • Memorie fotografică
  • Memorarea rapidă a unei cantităti considerabile de informații
  • Abilitatea de a primi informație la nivel intuitiv şi a o folosi într-un mod adecvat
  • Plăcerea de a învăta și de a aplica informatia asimilată